• 12941401834d230317887a8.jpg
  • 12941398494d2301c9e11a1.jpg

หัวขับไฟฟ้าและหัวขับลม Electric&Pneumatic Actuator

หัวขับ คือ การนำบอลวาล์วหรือบัตเตอร์ฟลายวาล์วนั้นมาทำการดัดแปลง และประกอบหัวขับไฟฟ้าหรือหัวขับลมให้ทำงานอัตโนมัติ โดยการใช้ไฟฟ้าสั่งการทำงานหรือใช้แรงจากลมเพื่อทำการเปิด-ปิด  แต่สามารถมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมในการประกอบหัวขับได้เช่นกัน 

0.00฿

รูปประกอบ
รายละเอียด
Valve : Ball Valve / Butterfly Valve
 
Type : Electric Actuator (220V)
            Pneumatic Actuator (Single/Double)
 
Compact Set : 1/2” ~ 2”
 
Assembly Set : 1.1/2” ~ 6” (For Ball Valve)
                         2” ~ 8” (For Butterfly Valve)
แบรนด์สินค้าที่จำหน่าย
tumblr hit tracking tool

Copyright © www.overall-system.com All Rights Reserved. Powered by inspire2designs